De Stad Gent subsidieert opvanglocaties voor baby's en peuters in Gent.

Vanaf maandag 28 september tot maandag 17 oktober 2016 kunnen locaties voor kinderopvang in Gent een aanvraag indienen voor subsidies aan inkomenstarief.
Het Stadsbestuur van Gent wenst extra inspanningen te doen om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het opvangaanbod in de stad te verhogen en wil tegelijkertijd instaan voor een betere leefbaarheid van de bestaande opvanginitiatieven.  Daarom investeert de Stad Gent eigen financiële middelen in de uitbreiding van het aantal plaatsen voor kinderopvang van baby's en peuters (groepsopvang) in Gent. De Stad Gent zal, in afwachting van een reguliere betoelaging door Kind en Gezin, instaan voor de subsidiëring van 85 kinderopvangplaatsen waar ouders een bijdrage betalen volgens hun inkomen.
Het reglement, de oproep en het aanvraagformulier voor het aanvragen van deze subsidies kan u hier downloaden.